Högsta Domstolen fastställer Tingsrättens dom att Pfas skall ses som allmänfarlig kemikalie och att drabbade familjer ska få ersättning! Familjer i Kallingen är svårt drabbade av cancer och kommer nu tilldelas ersättning av kommunen.

 
Den stora spridaren av Pfas är brandskydd (varav många redan är förbjudna).
 
Malmöbaserade företaget EFP – Ecofireprotection.se har forskat fram ett miljövänligt brandskydd fritt från bl a Pfas. Företagets VD Mats Svensson  säger;
 
– Under många år har vi varit medvetna om riskerna med Pfas men har haft svårt tränga igenom med vårt budskap om riskerna med Pfas, nu kan vi konstatera att vår satsning var rätt. Detta är en stor dag för oss efter mer än 10 års arbete.
 
Pfas kallas även ”evighetskemikalien” eftersom man räknar med att det komma ta minst 5000 år bli av med ämnet i naturen.