Risken för brand i elbilar är hög. Om brand uppstår är de omöjliga att släcka. Energin i Litium är så hög att elden inte går att släcka…det måste helt enkelt brinna ut. Just därför har ett färjerederi förbjudit elbilar på sina fartyg. Nu planerar man en speciell ”fil” för elbilar från var man kan dumpa brinnande elbilar i havet. Detta är bara början av eländet.

Ecofireprotection är fritt från bl a P-fas.